Město je organismus s velikou rezistencí; fungovalo za Jošta, přežilo Švédy, Hitlera i komunisty. A přežije i nás všechny, jak jsme se tu sešli. Ale žijeme v době natolik přející, že musíme mít vyšší ambici než pouhé přežití. My se skutečně můžeme bavit i o kvalitě života, o naplnění možností, které město skýtá, o využití jeho potenciálu – a to jak ve vztahu k lidem, kteří v něm žijí, tak i ve vztahu k těm, kteří se do něj teprve narodí.
Město tu bude, i když nikdo z nás nehne prstem. My jsme tohle město už tím, že tu dýcháme, denně se míjíme na ulicích. Ale někdo se vždycky snažil podobu a ducha města aktivně ovlivňovat. Plánovat. A tak i my sestavíme, sepíšeme a vydáme náš plán. Plán B.

Návod k užití, manuál pro půlmiliónové město v 1. polovině 21. století.

Návod, který obsáhne všechny sféry a všechna odvětví, v nichž se městský život odvíjí.

Mobilita a urbanistický rozvoj, Identita města a jeho komunikace s občany, Správa a financování, Zdraví města a péče o ně, vše, co se odehrává v sociální oblasti, vzdělávání, kultuře, životním prostředí, sportu.
Dalo by se pokračovat a dojít k subtilním detailům, rozvést každou oblast a přesně pojmenovat části, z nichž se skládá. To je ale téma na samostatnou konferenci, ne na tuhle tiskovku.
Teď už je jen potřeba zvolat dostatečně nahlas: Pozor!

Opravdu se nedomníváme, že jsme první na světě, ba v Brně, koho něco podobného napadlo.
Spousta schopných lidí z Brna pracovala intenzivně na projektu, který iniciovalo předchozí vedení Brna pod názvem Brno 2050. S řadou z nich se chceme spojit, na projekt navázat a pokusit se posunout ho zase o kousek dál. Existuje sborník shrnující výstupy ambiciózního projektu Česko hledá budoucnost; i jeho závěry budou cennými podněty pro náš Plán B.
A především je tu Plán Bratislava, dílo lidí z Progresívného Slovenska, jehož existence náš plán bezprostředně podnítila.
Ale chceme přidat též něco svého.

Plán B by mělo vydat zavedené nakladatelství jako jednu ze svých dobře propagovaných publikací. Jestli něco podobným projektům často chybí, je to jejich dostatečné zviditelnění, schopnost dostat zajímavé závěry až k lidem, jichž se to všechno v posledku týká.

To je také důvod, proč budeme chtít odborné podklady v jednotlivých oblastech redakčně zpracovat a předat dál jazykem nejen jednotným, ale také srozumitelným až zábavným.
A kdy to bude hotové?

Zkusíme to do roka a do dne, ať má příští Ježíšek Brňákům co nadělovat.