Bytová politika městské části je sociální politika

| Nezařazené

Asi se shodneme, že dokud v Česku nebude fungovat ucelený a kvalitní systém sociálního bydlení, bude alespoň částečně suplován možností bydlet v nájmu v obecním bytě. Tedy opačně – obecní byty jsou a budou ještě nějakou dobu určeny lidem a rodinám, které si nemohou dovolit vlastní bydlení ani komerční nájemné. A určitě se shodneme, že takových lidí a rodin je v Česku hodně, víc než dost, víc než bychom si přáli, je to prostě realita. Mimochodem realita, která popírá princip moderní společnosti, jejich sociálních vertikálních kanálů a základní ideu zásluhovosti – kdo bude poctivě pracovat, bude se mít dobře. Dnes prodavačka a řidič autobusu za celý život na vlastní byt ve velkém městě nenašetří.

Žadatelů o obecní bydlení je tak v každé obci (městské části) více než volných bytů. A tak většina obci přiděluje byty podle vlastních pravidel a míst v pořadníku.

Jistě, mít pravidla a transparentní pořadník je jistě spravedlivější, než byty přidělovat „dle rozhodnutí komise s přihlédnutím k potřebnosti žadatele“. V ideálním světě by toto jistě fungovat mohlo a mělo. Ale do ideálního světa mají naše samosprávné orgány daleko.

Potíž každých pravidel je právě v jejich rigidnosti, tedy v podstatě jich samých. Pokud jsou nastavena příliš „měkce“, „velkoryse“, vede systém k nadužívání, tedy k přesycení a následně kolapsu, protože za chvíli nelze uspokojovat další zájemce o produkty systému, v našem případě tedy zájemce o obecní byt. Pokud nastavíme pravidla naopak příliš striktně, ke kolapsu nedojde, ale systém se mine účinkem, protože neuspokojí skutečně potřebné žadatele.

Něco takového teď hrozí na MČ Brno-sever. Dle nových Pravidel pro přidělování obecních bytů bude rozhodujícím kritériem pro přidělení bytu příjem žadatele. Pro byt 3+1 (tedy byt pro rodinu s dětmi) je stanoven minimální příjem žadatele částka Kč 23 000,- čistého. Takže matky samoživitelky a další potřební nízkopříjmoví žadatelé mají smůlu. Ad absurdum může nastat situace, že na Brně-severu budou v obecních bytech bydlet jen bohatí. Mohli by si sice dovolit komerční nájemné, ale proč neušetřit (případně obecní byt ještě načerno nepronajmout)?

A chudí budou bydlet… kde? Na ubytovně? V předražené špeluňce za doplatek na bydlení? Ano, vtip je v tom, že sociální dávky na bydlení nevyplácí městská část, ale stát. Možná zde můžeme hledat zárodek myšlenkového paradigmatu, že totiž „o chudé, staré, matky samoživitelky, hendikepované“ a vůbec všechny z jejich pohledu problematické  „se má postarat  STÁT“ (pod čarou „prostě NĚKDO jiný než my“. Ano, je to opisováno starostlivými tezemi, že „musíme obecní majetek spravovat s péčí dobrého hospodáře“ a že „komunální politika přece nemá kompetence v sociální oblasti“.

To je omyl. Pro kvalitu života člověka jsou často rozhodující podmínky v jeho nejbližším okolí, v jeho obci, či městské části (příklad: k čemu by vozíčkářovi byla úžasná státní politika, sociální dávky atd. když v obci kde bydlí, nejsou bezbariérové přechody? A ty nezajišťuje stát, ale obec).

Na obcích se „dělá sociální politika“, i když se tak nejmenuje. Sociální politika na obci se zrcadlí právě např. v bytové politice – mnoho let jsem členem bytové komise na městské části a tvrdím, že tato komise, která doporučuje žadatele k přidělení obecního bytu a řeší „problematické“ nájemníky, je svojí podstatou spíše komisí sociální. Sociální politika na obci se zrcadlí také konkrétními počiny samosprávy – v Radě městské části jsme rozhodovali o přidělení obecního bytu MIMO pořadník opravdu velmi potřebné matce samoživitelce – nebo postoj samosprávy k umístění zařízení sociálních služeb do obce apod.

Obecní bydlení dlouhodobě v Česku supluje status sociálního bydlení. Ano, obecních bytů je málo, žadatelů hodně, obec je odpovědná za obecní majetek. Ale také je odpovědná za kvalitu života v obci. A tak mají komunální politici těžký úkol – nastavit vyvážený systém přidělování obecních bytů. Ti odpovědní ho hledají, ti méně odpovědní nastaví systém, který je neúčelný.

Lukáš Karnet

V době bytové krize chystá město masivní výprodeje
Monster Prior

Napsat komentář